จากขยะทางการเกษตรสู่ วัตถุดิบบนรันเวย์แฟร์ชั่นวีค

ขยะจากการเกษตร

จากงานวิจัยล่าสุดของสถาบัน ISC หรือ Institute for Sustainable Communities ระบุว่านอกจากใยฝ้ายที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าสิ่งทอแล้ว ฟางข้าว,ก้านกล้วยและขยะทางการเกษตรที่ไม่เป็นที่ต้องการในไร่น่า อาจจะสามารถเป็นที่ต้องการบนรันเวย์แฟร์ชั่นได้ งานวิจัยจาก Laudes Foundation ได้ศึกษาพืชผลมากกว่า 40 ชนิดที่สามารถนำไปผลิตเส้นใยสำหรับวงการแฟชั่น

การหาวัตถุดิบทนแทนจากของเสียที่ไม่ต้องถูกทำลาย

Anita Chester หัวหน้าฝ่ายวัสดุ ขององค์กร Laudes Foundation กล่าวว่า “เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มมากขึ้น จากการเผาทำลายขยะ อุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถจัดลำดับความสำคัญและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหมุนเวียนจากการมองหาแนวทางการผลิตวัตถุดิบใหม่ๆ “ เราเล็งเห็นว่ามีโอกาสที่น่าสนใจในการสร้างมูลค่าจากขยะทางการเกษตร รายงานนี้พิจารณาให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลของขยะเกษตรในฐานะวัตถุดิบที่เป็นไปได้สำหรับเส้นใยสิ่งทอ โดยไม่ได้ระบุเพียงแค่ความเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจุดสำคัญด้วย เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยแฟชั่น ทำงานร่วมกับอาหาร เพื่อเสริมสร้างสมดุลให้เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติและผู้คนในอนาคต”    

การผลิตเส้นใยทั่วโลกสูงถึง 100 ล้านตันต่อปี

การผลิตเส้นใยทั่วโลกสูงถึง 100 ล้านตันต่อปีในปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก กากทางการเกษตรสามารถผสมกับเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นและเส้นใยธรรมชาติเพื่อผลิตวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าเส้นใยสิ่งทอที่มีสารตกค้างจากการเกษตร เป็นที่ทราบกันดีว่าเส้นใยมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัสดุที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ตามที่รายงานระบุ กระบวนการผลิตสิ่งทอในปัจจุบันมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม เส้นใยที่ใช้ในเครื่องแต่งกายมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เป็นเส้นใยน้ำมันและเป็นภาระต่อทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากการผลิตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่ยั่งยืน ในทำนองเดียวกัน เส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้ายธรรมดา ซึ่งเป็นเส้นใยสิ่งทอที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอันดับสอง พึ่งพาการใช้สารเคมีทางการเกษตรและน้ำอย่างเข้มข้น

นักวิจัยได้ศึกษาพืชผลมากกว่า 40 ชนิดเพื่อหาพืชที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตเส้นใยแฟชั่น และผู้เขียนได้สรุปคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับการจัดตั้งห่วงโซ่คุณค่าสิ่งทอทางเลือกโดยพิจารณาจากกากเกษตรที่มีศักยภาพสูงสุด ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี และฟางข้าวอื่นๆ ต้นกล้วย  และใบสับปะรด ในปัจจุบัน ของเสียเหล่านี้มักจะถูกกำจัดโดยการเผาไหม้จำนวนมาก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างหนัก การศึกษานี้เสนอแผนงานสำหรับความร่วมมือและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่จะมารวมกันเพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบทางเลือกเหล่านี้ช่วยให้อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวได้

รับข่าวสารและบทความใหม่ๆ

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตกระเป๋าและสินค้าสิ่งทอทุกชนิด โดยกำหนดขั้นต่ำน้อยเพื่อให้เหมาะสำหรับ SME ที่ต้องการเริ่มต้นไปจนถึงแบรนด์ระดับใหญ่ๆที่ต้องการขยายตลาด เรามีความตั้งในในการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแลกเปลี่ยนข่าวสารประชาสัมพันธ์จากในประทศและต่างประเทศ หากลูกค้าท่านไหนมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้