เกี่ยวกับอีโก้ แบ็ค จำกัด

เกี่ยวกับอีโก้ แบ็ค จำกัด

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าประเภท ผ้า ใยสังเคราะห์ นุ่นสังเคราะห์ การเย็บ รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน การนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งผู้ผลิตคุณภาพ

บริษัท อีโก้ แบ็ค เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ปีที่จดทะเบียน) จนถึงปัจจุบัน แต่เดิมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น ทำเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550 ผู้ก่อตั้ง ได้ริเริ่ม ลองผิด ลองถูก เก็บข้อมูล และฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น และฐานลูกค้าที่มั่นคง ทางผู้ก่อตั้งจึงจดทะเบียนการค้าเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

นอกจากนั้น ผู้ก่อตั้งยังเห็นถึงความสำคัญของ แรงงานในครัวเรือน ซึ่งได้มีการจัดอบรมการเย็บชิ้นงานต่าง ๆ ให้กับ แม่บ้าน หรือผู้ที่อาศัยอยู่บ้าน แล้วอยากมีรายได้เสริม และจ้างแรงงานในครัวเรือนต่าง ๆ ผลิตชิ้นงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิต ตุ๊กตาและหมอนรองคอ
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างบริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
คุณค่าองค์กร
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศท์และพันธกิจขององค์กรพัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย สร้างงานและรายได้ให้อุตสาหกรรมครัวเรือนรายย้อย ให้ความสำคัญต่อลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน