การวิจัย: ในช่วงหลังโควิด-19 ปี 2564 แฟชั่นจะมีแนวโน้มสู่ “ความยั่งยืน”

จากการวิจัยที่จัดทำโดย U.S. Cotton Trust Protocol

ในระหว่างปี 2021-2022 หลายอย่างถูกยุติไว้จากการระบาดครั้งใหญ่ รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้เกิดพายุเฮอริเคนที่น่ากลัวที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่อย่างไรก็ตามในบทความนี้เราจะมองไปถึงปี 2021 U.S. Cotton Trust Protocol ได้ทำการวิจัยว่าต่อไปนี้คือแนวโน้ม 3 ประการที่เราคาดหวังได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

นักช้อปต้องการให้แบรนด์ตอบสนองความต้องการด้าน"ความยั่งยืน" มากขึ้น

จากการทำแบบสำรวจ (Trust Protocol/Economist Intelligence Unit) พบว่าเหตุผลหลักที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าและสิ่งทอต่างๆหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมคือ”ลูกค้า” มากกว่าการรณลงค์หรือการโฆษณาจากคู่แข่ง

นอกจากนี้กว่า 49% ของแบรนด์ที่ทำบททดสอบรู้สึกว่าหากตนเองไม่ทำตามสัญญาในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือคำสัญญาต่างๆที่เคยให้ไว้กับลูกค้า ลูกค้าของแบรนด์นั้นจะเลือกที่จะไปใช้บริการคู่แข่งในทันที การให้ความสำคัญในเรื่องของ Brand Royalty และคำสัญญาต่างๆที่เคยให้ไว้จะมีความสำคัญในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ยังมีบทสำรวจของ  McKinsey survey ที่ระบุว่า 31 เปอร์เซ็นต์ของ Gen Z และ 26 เปอร์เซ็นของกลุ่ม”มิลเลเนียล”ยินดีที่จะเลือกสินค้าที่มีราคาที่สูงกว่าหากราคาที่จ่ายเกินมานั้นถือมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปี 2021 สมาชิกของ Gen Z ที่อายุมากที่สุดจะเข้าสู่อายุ 24 ปีถือเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีกำลังทรัพย์ในการซื้อสินค้า ความต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะเติบโตตามไปด้วย

แบรนด์และร้านขายปลีก จะปรับตัวในเรื่องของซัพพลายครั้งใหญ่

นโยบายความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเท่านั้น แต่แบรนด์และผู้ค้าปลีกมองว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนอย่างสมเหตุสมผล 7 ใน 10 ของแบรนด์นั้นเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า “แฟร์ชั่นที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง และรักษ์โลก(ยั่งยืน)” สามารถเกิดขั้นได้จริง ในอนาคต แบรนด์และผู้ขายรายย่อยจะเริ่มปรับตัวในเรื่องของการหาวัตถุดิบที่แสดงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากบทสำรวจยังมีแบรนด์บางกลุ่มระบุด้วยว่าแต่ละประเทศจะเริ่มกำหนดมาตรฐานและข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อนำไปกำหนดซัพพลายในการพัฒนาสินค้า ยกตัวอย่างเช่นการกำหนดสถานที่ผลิตฝ้ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบสิ่งทอ อาจจะเริ่มจาก การใช้ประโยน์ที่ดิน, คาร์บอนในดิน, การบริหารจัดการน้ำ, การสูญเสียดิน, ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แบรนด์และผู้ค้าปลีกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าต่อได้

รับข่าวสารและบทความใหม่ๆ

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตกระเป๋าและสินค้าสิ่งทอทุกชนิด โดยกำหนดขั้นต่ำน้อยเพื่อให้เหมาะสำหรับ SME ที่ต้องการเริ่มต้นไปจนถึงแบรนด์ระดับใหญ่ๆที่ต้องการขยายตลาด เรามีความตั้งในในการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแลกเปลี่ยนข่าวสารประชาสัมพันธ์จากในประทศและต่างประเทศ หากลูกค้าท่านไหนมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้