การผลิต

เรามีมาตรฐานการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

มาตรฐานระดับสากล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจสูงสุด

เพราะการรับรองคุณภาพคือหัวใจของวัตถุดิบ

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ใส่ใจในคุณภาพวัตถุดิบสิ่งทอทั้งหลายที่อาจมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นการเลือกใช้วัตถุดิบของเราจึงเป็นสิ่งจำเป็นลำดับแรกที่เรากำหนด มาตรฐานวัตถุดิบผ้าจำเป็นต้องได้รับการรับรองการทดสอบ OEKO-TEK Standard 100 ซึ่งเป็นการรับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่นและไว้าวางใจ

นอกจากมาตรฐานที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ ยังคงนำเนื้อวัตถุดิบเข้าประเมินผลการทดสอบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศหรือ Thailand Textile Institute เพื่อเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยอีกด้วย


เรามีใบรับรองการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 เพื่อยืนยันว่าเราเป็นผู้ผลิตและมีตัวตน เรามั่นใจว่าคู่ค้าจะต้องได้สินค้าที่มีมาตรฐาน จากการ QC ซ้ำทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ว่าจะต้องได้รับความพึงพอใจที่เกินจากที่คาดหวังไว้ เป็นสิ่งที่จะยกระดับให้อีโก้ แบ็ค ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเติบโตและยั่งยืน

การรับรองระดับสากล

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI: Thailand Textile Institute)