ใบรับรองมาตรฐาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด

     ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI : Thailand Textile Institute ) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ อีโก้ แบค เป็นบริษัทที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ